Het plan

Het start met de bodem.. In een goede bodem groeien planten in een slechte bodem niet.

Een bodemvoedselweb – Jeff Lowenfels & Wayne Lewis

Echte bodems zijn actief, levend, in beweging!

Dr. Elaine Ingham, Ph.D.